Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije za sufinanciranje projektne dokumentacije i izgradnju solarne elektrane
Podnošenje prijava: 01. veljače 2023. – 01. rujna 2023.