Javni poziv za financiranje izrade glavnog projekta za sunčanu elektranu na području Omišlja.

Podnošenje prijava: 11. listopad 2022. – 02. listopad 202.

Više na linku:

https://www.omisalj.hr/informacije/ostali-javni-natjecaji-i-pozivi