Brade Energy Hrvatska

Možemo Vam pomoći sa informacijama oko sufinanciranja, kreditiranja ili subvencioniranja vaše odluke da uložite u zeleniju budućnost.

Ukoliko ste zainteresirani za ugradnju solarne elektrane .

U našoj poslovnici i na našim stranicama možete dobiti informacije vezano za potpore i poticaje od strane fondova i državnih institucija koji su trenutno aktualni te onih koji su u najavi.

Aktualni poticaji

Objavljivanje natječaja za sufinanciranje solarnih elektrana provode županije, gradovi i općine, kao i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU).

Kreditiranje

Ako trenutno niste u mogućnosti samostalno financirati dobavu i ugradnju Solarne Elektrane kod naših partnera u Erste banci imate mogućnost kreditiranja putem Erste stambenog EKO kredita.

Savjetovanje

Stručno savjetovanje pri odabiru odgovarajuće snage i sistema.
Pomoć oko pristupa informacijama vezano za sufinanciranje i kreditiranje.

Idejno rješenje i ponuda

Izlazak na teren,
izrada idejnih rješenja te ponuda.

Izvođenje po modelu ključ u ruke

Uključuje rješavanje sve potrebne dokumentacije i neophodnih dozvola, dobavu i ugradnju solarnog sustava te puštanje elektrane u rad.