Aktualni poticaji

Objavljivanje natječaja za sufinanciranje solarnih elektrana provode županije, gradovi i općine, kao i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU).

Kreditiranje

Ako trenutno niste u mogućnosti samostalno financirati dobavu i ugradnju Solarne Elektrane kod naših partnera u Erste banci imate mogućnost kreditiranja putem Erste stambenog EKO kredita.

Model ”Ključ u ruke”

Uključuje rješavanje sve potrebne dokumentacije i neophodnih dozvola,
ugradnju solarnog sustava te puštanje elektrane u rad.

Nulta stopa PDV-a

Od 01. listopada 2022. godine u Hrvatskoj su na snazi Izmjene Zakona o PDV-u prema kojem se primjenu nove stope PDV-a od 0 % na isporuku i ugradnju solarnih elektrana i solarnih kolektora za domaćinstva i javni sektor.

Savjetovanje

Stručno savjetovanje pri odabiru odgovarajuće snage i sistema.
Pomoć oko pristupa informacijama vezano za sufinanciranje i kreditiranje.

Idejno rješenje i ponuda

Izlazak na teren,
izrada idejnih rješenja te ponuda.

Izvođenje po modelu ključ u ruke

Uključuje rješavanje sve potrebne dokumentacije i neophodnih dozvola, dobavu i ugradnju solarnog sustava te puštanje elektrane u rad.