Od 01. listopada 2022. godine u Hrvatskoj su na snazi Izmjene Zakona o PDV-u prema kojem se primjenu nove stope PDV-a od 0 % na isporuku i ugradnju solarnih elektrana i solarnih kolektora za domaćinstva i javni sektor.

Prema tome se nultom stopom PDV-a oporezuje :

 • sva potrebna oprema – fotonaponski paneli, inverter, baterija (opcionalno)
 • svi potrebni montažerski radovi
 • građevinska konstrukcija i kabelski razvod
 • solarni kolektori
 • spremnik tople vode
 • cirkulacijska pumpa
 • usluge projektiranja i ishođenja dozvola
 • priključenje na elektroenergetsku distribucijsku mrežu

Sve navedeno se oporezuje stopom PDV-a od 0 posto u slučaju ugradnje na:

 • privatne stambene objekte
 • prostore za stanovanje
 • javne i druge zgrade koje se koriste za aktivnosti od javnog interesa te u blizini takvih objekata, prostora i zgrada